pkp-informatyka

Przedmiot działalności                

Na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, Uchwałą Nr 28 z dnia 13 sierpnia 2001 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKP S.A., została powołana PKP Informatyka spółka z o.o., która rozpoczęła działalność dnia 1 października 2001 r.

Spółka zapewnia ciągłość działania systemów i aplikacji kluczowych dla funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce, m.in. systemu rezerwacji i sprzedaży biletów kolejowych, systemu obsługi przesyłek towarowych.

Dba o bezpieczeństwo usług. 24 h/dobę monitoruje krytyczne dla kolei systemy, aplikacje i infrastrukturę IT w nowoczesnym Centrum Monitoringu.

Jest doradcą i partnerem technologicznym w projektach IT.                                     

Zakres usług, które świadczy Spółka obejmuje:

  • konsultacje i doradztwo w obszarze IT,

  • budowanie sieci komputerowych i centrów przetwarzania danych,

  • wdrażanie i integrację systemów,

  • usługi wsparcia użytkowników,

  • szkolenia informatyczne.

Podmiot udostępniający informacje: pkp-informatyka Data stworzenia : 2018-06-14 10:50 Autor : pkp-informatyka@nowybip.pl Data publikacji : 2018-06-14 10:50 Osoba udostępniająca na stronie : pkp-informatyka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-06-21 11:33 Osoba modyfikująca : pkp-informatyka@nowybip.pl