pkp-informatyka

RADA NADZORCZA I ZARZĄD

RADA NADZORCZA

  • Maria Nowicka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  • Małgorzata Butwicka - Członek Rady Nadzorczej

  • Andrzej Nowicki - Członek Rady Nadzorczej

  • Piotr Pinior - Członek Rady Nadzorczej

  • Jacek Iwański - Członek Rady Nadzorczej

  • Witold Pyrgiel - Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

              Tadeusz Turzyński  PREZES ZARZĄDU

Menadżer z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu w branży IT – w swojej karierze zawodowej zajmował wysokie stanowiska eksperckie i menadżerskie. Pełnił funkcje szefa Pionu Konsultingu i Wdrożeń w PKP Informatyka będąc jednocześnie pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemów Wspomagających Zarządzanie. Wśród najważniejszych osiągnięć zawodowych należy wymienić nadzór nad wdrożeniami oprogramowania klasy SAP ERP w największych spółkach obszaru kolejowego.                                                                                                                                           

Posiada wykształcenie w obszarze zarządzania procesami informatycznymi oraz administracji. Przed objęciem kierownictwa w PKP Informatyka, jako dyrektor Biura Teleinformatyki PKP S.A. rozpoczął prace nad budowaniem wspólnej polityki IT dla spółek Grupy PKP, które to działania sukcesywnie realizuje jako Prezes Zarządu PKP Informatyka.                                                                                                                                                 

Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 26 marca 2019 roku. Odpowiada za działalność operacyjną i finansową, sprawując nadzór nad implementacją długofalowej strategii Spółki i utrzymaniu kierunków rozwoju, a także nad zachowaniem spójności pomiędzy kluczowymi obszarami organizacji. Jest orędownikiem spójności obszarów IT w zakresie działania poszczególnych spółek kolejowych i wypracowania w ich obszarze standardów bezpieczeństwa informatycznego.

Anna Sabina Wojciechowska CZŁONEK ZARZADU

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w branży IT. W PKP Informatyka pracuje od grudnia 2015 r. Od lutego 2019 r. pełni funkcję Dyrektora Biura Wytwarzania Oprogramowania. Wcześniej doświadczenie zdobywała w firmach ICL, Fujitsu Services i S&T Services Polska. Między innymi nadzorowała zespoły zajmujące się kontraktami outsourcingowymi i międzynarodowymi. W latach 2009-2010 członek zarządu spółki informatycznej S&T odpowiedzialna za linię biznesową „Infrastruktura i Usługi IT” o rocznej wartości obrotów 16 mln EUR. W latach 2010-2014, w związku z czasowym pobytem zagranicą, pracowała na stanowisku Konsula w Paryżu zarządzającego zespołem prawnym. Ukończyła Informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe z Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 26 marca 2019 roku powołana na stanowisko Członka Zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.

          Radosław Zawierucha   CZŁONEK ZARZĄDU

Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi w branży telekomunikacyjnej – PTK Centertel oraz Orange Polska (2002-2017). Zajmował się utrzymaniem, wdrożeniem i rozwojem systemów wspierających procesy obsługi klienta (CTI, IVR, CRM, Quality Management, Risk Management). Specjalizował się w usprawnieniach procesów call center oraz narzędzi self-service. Koordynował proces połączenia spółek Telekomunikacja Polska i PTK Centertel w obszarze związanym z obsługą klienta. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiował na Wydziale Zarządzania UW. Ukończył Podyplomowe Studia w zakresie administracji i samorządu terytorialnego w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

Data stworzenia : 2018-06-14 10:51 Autor : pkp-informatyka@nowybip.pl Data publikacji : 2018-06-14 10:51 Osoba udostępniająca na stronie : pkp-informatyka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-05 10:43 Osoba modyfikująca : pkp-informatyka@nowybip.pl