pkp-informatyka

RADA NADZORCZA I ZARZĄD

RADA NADZORCZA

  • Maria Nowicka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  • Andrzej Nowicki - Członek Rady Nadzorczej

  • Piotr Pinior - Członek Rady Nadzorczej

  • Jacek Iwański - Członek Rady Nadzorczej

  • Wiesław Grządziel - Członek Rady Nadzorczej

  • Kornel Lipiński - Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

              Tadeusz Turzyński  PREZES ZARZĄDU

Menadżer z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu w branży IT – w swojej karierze zawodowej zajmował wysokie stanowiska eksperckie i menadżerskie. Pełnił funkcje szefa Pionu Konsultingu i Wdrożeń w PKP Informatyka będąc jednocześnie pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemów Wspomagających Zarządzanie. Wśród najważniejszych osiągnięć zawodowych należy wymienić nadzór nad wdrożeniami oprogramowania klasy SAP ERP w największych spółkach obszaru kolejowego.                                                                                                                                           

Posiada wykształcenie w obszarze zarządzania procesami informatycznymi oraz administracji. Przed objęciem kierownictwa w PKP Informatyka, jako dyrektor Biura Teleinformatyki PKP S.A. rozpoczął prace nad budowaniem wspólnej polityki IT dla spółek Grupy PKP, które to działania sukcesywnie realizuje jako Prezes Zarządu PKP Informatyka.                                                                                                                                                 

Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 26 marca 2019 roku. Odpowiada za działalność operacyjną i finansową, sprawując nadzór nad implementacją długofalowej strategii Spółki i utrzymaniu kierunków rozwoju, a także nad zachowaniem spójności pomiędzy kluczowymi obszarami organizacji. Jest orędownikiem spójności obszarów IT w zakresie działania poszczególnych spółek kolejowych i wypracowania w ich obszarze standardów bezpieczeństwa informatycznego.

          Radosław Zawierucha   CZŁONEK ZARZĄDU

Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi w branży telekomunikacyjnej – PTK Centertel oraz Orange Polska (2002-2017). Zajmował się utrzymaniem, wdrożeniem i rozwojem systemów wspierających procesy obsługi klienta (CTI, IVR, CRM, Quality Management, Risk Management). Specjalizował się w usprawnieniach procesów call center oraz narzędzi self-service. Koordynował proces połączenia spółek Telekomunikacja Polska i PTK Centertel w obszarze związanym z obsługą klienta. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiował na Wydziale Zarządzania UW. Ukończył Podyplomowe Studia w zakresie administracji i samorządu terytorialnego w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

Podmiot udostępniający informacje: pkp-informatyka Data stworzenia : 2018-06-14 10:51 Autor : pkp-informatyka@nowybip.pl Data publikacji : 2018-06-14 10:51 Osoba udostępniająca na stronie : pkp-informatyka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-10 14:59 Osoba modyfikująca : pkp-informatyka@nowybip.pl