pkp-informatyka

Struktura własnościowa

Udziałowcem spółki PKP Informatyka spółka z o.o. są Polskie Koleje Państwowe S.A., które posiadają 100 %, tj. 66 583 udziałów spółki PKP Informatyka spółka z o.o. o łącznej wartości 33 291 500 zł.

PKP Informatyka spółka z o.o. od stycznia 2013 roku jest udziałowcem spółki Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. w Bydgoszczy.
PKP Informatyka spółka z o.o. posiada 100 %, tj. 5 230 udziałów spółki Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. o łącznej wartości 2 615 000,00 zł.

Podmiot udostępniający informacje: pkp-informatyka Data stworzenia : 2018-06-14 10:50 Autor : pkp-informatyka@nowybip.pl Data publikacji : 2018-06-14 10:50 Osoba udostępniająca na stronie : pkp-informatyka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-07 13:42 Osoba modyfikująca : pkp-informatyka@nowybip.pl